CFP: Niesamowite, niecodzienne, fantastyczne, tajemnicze

Biorąc pod uwagę czasy, w których przyszło nam żyć, nietrudno zauważyć, jak wiele niewyjaśnionych, niesamowitych i tajemniczych spraw i zjawisk nas otacza. Rzecz jasna nie jest to tylko kwestia współczesnego punktu widzenia, ale liczba choćby teorii spiskowych potwierdza, że świat jest zagadką. Niewytłumaczalność nie zawiera się jedynie w tym, co obecne, ale też w tym, co dawniejsze, w historycznym ujmowaniu zdarzeń i zjawisk. W obręb tej problematyki wliczać także trzeba rozmaite fantazmaty czy imaginaria oraz wciąż ewoluujące pojęcia zawłaszczające sferę nieodgadnioności czy niewyjasnialnego. Z tego też względu organizatorzy konferencji  zachęcać będą do podjęcia namysłu nad tą problematyką  m.in. w wymiarze historycznym, ponaddyscyplinarnym i ponadkonwencjonalnym, nie ograniczając przy tym zakresu jej występowania jedynie do mniej lub bardziej znormalizowanych i opisanych nurtów bądź zjawisk, proponując – choć niewyłącznie –  tematykę taką, jak:

 • niesamowite i niecodzienne w kulturze;
 • twórczość oraz wyobraźnia i niecodzienność, tajemnicza, niewyjaśnialność (film, serial, literatura, komiks, gry wideo, gry RPG, LARP, muzyka, sztuki plastyczne); twórczość dla młodego odbiorcy;
 • media i social media;
 • ujęcia historyczne;
 • korzenie gatunkowe fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); fantastyczność a teorie literackie etc.;
 • estetyki i konwencje;
 • dyskursy społeczno-polityczne;
 • religia a niewyjaśnialne;
 • codzienność a niesamowitość;
 • filozofia;
 • psychologia;
 • pedagogika;
 • teorie spiskowe;
 • kontrowersje i skandale;
 • wyobrażenia, imaginacje, spekulacje;
 • aspekty społeczne;
 • racjonalizm a niewyjaśnione;

Niezależnie od wymienionych, organizatorzy konferencji są otwarci na jeszcze inne propozycje wystąpień Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres niesamowitekonferencja@gmail.com mija 7 listopada 2021 roku.

Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz email korespondencyjny.

Na pokrycie kosztów organizacyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznych czasopisma naukowego (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje aktualizowane będą na stronie internetowej niesamowitekonferencja.wordpress.com

 

Organizatorzy:

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Reklama